Vraag en antwoord EPA-W

Home/Vraag en antwoord EPA-W
Vraag en antwoord EPA-W 2017-03-23T12:56:50+00:00

EPA-W, vragen en antwoorden

Veelgestelde vraag wat is EPA-W?

Energie inspectie Friesland is gecertificeerd volgens de BRL9500-0 en BRL9500-1. Daardoor kunnen wij voor onze klanten een EPA-W inspectie en inventarisatie uitvoeren. Aan de hand van deze inventarisatie kan vervolgens het energielabel en de Energie-Index worden bepaald. Omdat er de laatste tijd veel is veranderd omtrent EPA-W, hebben wij voor u de meest gestelde vragen en antwoorden op een rij gezet.

Wat is EPA-W?

EPA-W bestaat uit een opname methodiek die staat beschreven in de ISSO 82.1. Aan de hand van deze opname worden het energielabel en de Energie-Index van een woning bepaald. De Energie-Index is sinds 1 januari 2015 belangrijk voor sociale verhuurders, omdat de Energie-Index gekoppeld is aan het woningwaarderingsstelsel (WWS). Dit is het puntensysteem dat de maximale huurprijs van woningen bepaalt.

Voor wie is EPA-W van toepassing?

Voor iedere woning is een energielabel nodig. Dus identieke woningen in dezelfde straat hebben ieder hun eigen energielabel. Ook woningen in woongebouwen krijgen ieder hun eigen energielabel. Echter sinds 1 januari 2015 wordt onderscheid gemaakt tussen particuliere eigenaren en bedrijfsmatige eigenaren. Dit houdt in dat particuliere eigenaren geen gebruik hoeven maken van de diensten van een EPA-W inspecteur, maar zelf het energielabel aan kunnen vragen bij een ‘erkend deskundige’.
Sociale verhuurders dienen nog wel gebruik te maken van de EPA-W inspectie volgens het Nader Voorschrift, omdat aan de hand van deze inspectie de Energie-Index wordt bepaald die van invloed is op het woningwaarderingsstelsel.

Wat houdt een EPA-W inspectie exact in?

Nadat de EPA-W opnemer een afspraak heeft gepland met de bewoner kan de opname plaats vinden. De EPA-W opnemer voert de inspectie ter plaatse uit en volgt hierbij de stappen zoals deze in de ISSO 82.1 beschreven zijn. Wanneer er op voorhand al enkele gegevens bekend zijn, dan controleert de EPA-W opnemer of deze overeenkomen met de in de woning geconstateerde waarnemingen.
Nadat de gehele woning is geïnventariseerd dient de EPA-W adviseur de gegevens in te voeren in de daarvoor geschikte rekensoftware. In deze software worden het energielabel en de Energie-Index bepaald. Vervolgens meldt de EPA-W adviseur de woning af bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland door het sturen van een monitoringsbestand.

Wat is de Energie-Index?

De Energie-Index van een woning is een getal dat uitdrukt hoe energiezuinig uw woning is. De Energie-Index 2015 telt mee bij het vaststellen van de maximale huurprijs van een sociale huurwoning. Eigenaren van woningen, woningcorporaties, maar ook particuliere eigenaren kunnen een Energie-Index laten opstellen door Energie inspectie Friesland conform de BRL 9500-norm.

Onze energie adviseur controleert uw woning(en) op ongeveer 150 kenmerken en berekent de Energie-Index volgens het Nader Voorschrift. Dit vertaalt zich in een getal en geen letter. Hoe lager het getal, hoe beter de energieprestatie van uw woning.

Wat houdt het Nader Voorschrift in?

Sinds 1 januari 2015 is het Nader Voorschrift van toepassing. Dit is een aanpassing op de ISSO 82.1. Hierdoor zijn er na 1 januari 2015 voor de EPA-W inspecteur een aantal zaken veranderd. De veranderingen zijn vooral van toepassing op een aantal items die zijn toegevoegd, zoals de perimeter, de hellingshoek van de ramen, het afgifte systeem (radiatoren en vloerverwarming) en de regeling van de warmte afgifte. Daarnaast zijn er ook een aantal items vervallen. In de meeste gevallen valt de Energie-Index volgens het Nader Voorschrift daardoor anders uit dan in de berekening uitgevoerd voor 1 januari 2015.

Heeft het Nader Voorschrift invloed op de maximaal redelijke huur?

Zoals in de alinea hierboven beschreven leidt het Nader Voorschrift tot een andere Energie-Index (EI-NV2015) van huurwoningen. De uitkomst van de Energie-Index wordt voortaan aangegeven met cijfers in plaats van de letters A t/m F. Dit heeft gevolgen voor onder meer het woningwaarderingsstelsel (WWS): het puntensysteem dat de maximale huurprijs van woningen bepaalt. In het WWS wordt een nieuwe tabel opgenomen die het aantal WWS-punten bij de nieuwe Energie-Index aangeeft. Woningen kunnen door het Nader Voorschrift in een andere Energie-Index-puntenklasse belanden, met als gevolg een verandering in de maximale huurprijzen van woningen.

Dit heeft ook gevolgen voor corporaties die een aanvraag in hebben gediend voor de STimuleringsregeling EnergiePrestatie huursector (STEP), omdat STEP-aanvragen vanaf 1 januari 2015 worden afgerekend op de nieuwe Energie-Index-puntenklassen in het WWS. Voor vragen omtrent het aanvragen van STEP kunt u altijd bij ons terecht.

Wie mag de EPA-W inspecties uitvoeren volgens de ISSO 82.1?

EPA-W inspecties mogen alleen uitgevoerd worden door geregistreerde EPA-W inspecteurs. Deze EPA-W inspecteurs moeten in het bezit zijn van een erkend Cito-diploma. Echter de EPA-W inspecteur mag de inspectie- en inventarisatiegegevens niet invoeren in de software. Het invoeren van de gegevens in de software dient te worden uitgevoerd door een EPA-W adviseur. De EPA-W adviseur dient te beschikken over een adviseurs-diploma. De adviseurs staan geregistreerd op de site van QbisNL.
Daarnaast dient het bedrijf die de inspecties uitvoert gecertificeerd te zijn volgens de BRL9500-0 en BRL9500-1. Energie inspectie Friesland is gecertificeerd en staat geregistreerd bij KvINL